top of page
DALL·E 2023-10-23 23.06.19 - tall format vector illustration exuding tranquility, where a

מִפְגָּשִׁים

 מפגשי תמיכה להתמודדות

עם היום-יום בעורף

בהנחיית פסיכולוגים ואנשי מקצוע

מפגשים קרובים

בואו נעבור את זה יחד.

בעוד הפוקוס העיקרי במלחמה הוא בד"כ בחזית, היא משנה את המציאות היום-יומית שלנו גם בעורף. גם אם לא חווינו את אסונות המלחמה באופן הישיר ביותר, אנחנו מוצאים את עצמנו נאלצים להתמודד בבת אחת עם מציאות חדשה שלא הכרנו, ושמעולם לא התכוננו אליה. 

 

אירוע שרודף אירוע, בן/בת הזוג שגויס למילואים, איך לתווך את המצב לילדים, איך נרדמים בלילה ומה עושים עם הסרטון שלא יוצא לי מהראש? אלה הן רק חלק מהמחשבות שעלולות לעלות לנו ולהציף אותנו בפחד, בלבול, וחוסר ודאות.

 

מִפְגָּשִׁים היא פלטפורמה שנועדה לאפשר לאזרחים בעורף מפגשים קבוצתיים עם פסיכולוגים ואנשי מקצוע, ללא עלות, במטרה לייצר מרחב לשיתוף ולמתן כלים לסיוע בהתמודדות היום-יומית.

DALL·E 2023-10-24 23.30.27 - tall format vector illustration showcasing 5 minimalist human

חיבור. שיתוף. התמודדות.

קבלת כלים פרקטיים

 במטרה לסייע בהתמודדות עם התקופה והאתגרים הנלווים לה 

מרחב לשתף

 בואו לחלוק רגשות, מחשבות ושאלות 

מפגשים מתעדכנים לפי נושאים

בהנחיית אנשי מקצוע, פיזית או אונליין

בא לכם להגיד לנו משהו?*
אנחנו מבטיחים לקרוא הכל.

.קיבלנו, תודה

bottom of page